Over het project

Bij innovaties in voedsel en voedseltechnologie beperkt het ideaal van ‘maatschappelijk verantwoord innoveren’ zich doorgaans tot de negatieve gevolgen voor voedselveiligheid, gezondheid en het milieu.

Maar veel technologieën hebben ook invloed op cultuur, normen, waarden en maatschappelijke verhoudingen. Hoewel de samenleving de technologie soms verantwoordelijk lijkt te houden voor culturele en ethische gevolgen, voelen voedseltechnologen zich vaak niet geroepen om met zulke gevolgen ook rekening te houden in hun onderzoek. Zij beschouwen die gevolgen als “zacht”, in de zin dat ze nauwelijks kwantificeerbaar zouden zijn, subjectief en controversieel, of in ieder geval geen zaak van publiek belang. Zo lijkt niemand echt verantwoordelijkheid te nemen voor “zachte zorgen”.

Dit onderzoeksproject stelt als doel om de kwaliteit van de dialoog tussen wetenschap en samenleving over voedsel(technologie) te verbeteren. Voor deze dialoog, en voor maatschappelijk verantwoord innoveren in het algemeen, is een grotere aandacht voor zachte gevolgen hard nodig. Wanneer niemand verantwoordelijkheid neemt voor zachte zorgen, dreigt de maatschappelijke dialoog bij voorbaat al te mislukken. Dit doet uiteindelijk ook het publieke vertrouwen in voedseltechnologie geen goed.

Maatschappelijk Verantwoord Innoveren in Voedseltechnologie is een gezamenlijk onderzoeksproject van Universiteit Maastricht en Wageningen Universiteit.

 

About this project

Thus far, ‘responsible innovation’ restricts itself to taking into account negative impacts of emerging technologies on safety, health and environment. But many technologies also impact our culture, morals and politics. The public holds technologists accountable for these ‘soft impacts’, but the latter typically feel unable, or unwilling, to integrate those impacts in their research, judging them non-quantifiable, controversial, or ‘at best’ private.

This research seeks to improve the dialogue between of science and society considered to  be the hallmark of any responsible innovation on these soft impacts, and their integration into innovation. When no one takes responsibility for such concerns, there can be no trust because the discussion already failed at its very beginning.

Responsible Innovation in Food Technology is a joint project of Maastricht University and Wageningen University and Research centre.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.