Project Team

prof. dr. Tsjalling Swierstraswierstra (projectleider)

Techniekfilosoof en ethicus, als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Maastricht. Swierstra is lid van de NWO-programmacommissie ‘Maatschappelijk verantwoord innoveren’ en publiceerde uitvoerig over maatschappelijke controverses rondom nieuwe technologieën.

 

prof. dr. Hedwig te Molderte_molder

Als hoogleraar Wetenschapscommunicatie verbonden aan de Universiteit Twente, en daarnaast werkzaam bij de sectie Communicatiewetenschap van Wageningen Universiteit. Te Molder onderzoekt alledaagse conversaties over wetenschap en technologie, en heeft verscheidene publicaties geschreven over de interactie tussen experts en burgers ten aanzien van voeding.

 

dr. Petra Sneijdersneijder

Sneijder schreef haar proefschrift Discursive identities, food choice and eating practices bij de vakgroep Communicatiewetenschap, Wageningen Universiteit. Sinds 2011 is ze als postdoc-onderzoeker verbonden aan het project Maatschappelijk Verantwoord Innoveren in Voedseltechnologie. In dit project onderzoekt zij interactie over voedseltechnologie tussen experts en consumenten, en de implicaties hiervan voor het publieke debat.

 

drs. Dirk Haenhaen

Promovendus in de filosofie en ethiek van voedsel, aan de Universiteit Maastricht. Haen’s onderzoek richt zich op de voorwaarden waaronder maatschappelijke kwesties over voedsel op de publieke agenda terecht komen. In 2012 nam hij deel aan onderzoek van de Nationale DenkTank naar de verduurzaming van de voedselketen.

 

Michiel Kleerebezemkleerebezem

Als hoogleraar Bacterial metagenomics verbonden aan Wageningen Universiteit. Daarnaast is Kleerebezem hoofdonderzoeker bij NIZO food research, en wetenschappelijk directeur Bioingredients & Functionality bij het Topinstituut Food & Nutrition. Zijn onderzoek richt zich o.a. op het ophelderen van de erfelijke eigenschappen van de micro-organismen die aanwezig zijn in de menselijke darm.

 
Harry Gruppen gruppen

Als hoogleraar Levensmiddelenchemie verbonden aan Wageningen Universiteit. Gruppen bestudeert o.a. de interacties van eiwitten tijdens de bewerking van levensmiddelen, en de moleculaire veranderingen die daarbij optreden. Hij is medeoprichter van het Centrum voor Eiwittechnologie en heeft meer dan 150 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan.

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.