Conferentie

Zachte zorgen, harde gevolgen: een publieke agenda voor voedselinnovatie

Wanneer:       Vrijdag 4 oktober 2013
Tijd:                10.00  – 16.00
Waar:              Felix Meritis, Amsterdam

Deze conferentie is bedoeld voor iedereen uit de professionele praktijk van de voedselinnovatie – levensmiddelentechnologen, beleidsmakers, communicatieprofessionals en andere belanghebbenden– die meer inzicht wil krijgen in de kritische opstelling van het publiek ten aanzien van voedseltechnologie.

De laatste tijd neemt de aandacht voor ‘maatschappelijk verantwoord innoveren’ in Nederland, Europa en de Verenigde Staten sterk toe. Een belangrijke reden hiervoor is dat technologische innovaties kunnen falen wanneer het publiek er te weinig vertrouwen in heeft. Ook voor de levensmiddelentechnologie is dat publieke vertrouwen geen vanzelfsprekend gegeven. Om vertrouwen te versterken, is een open dialoog tussen producenten en consumenten noodzakelijk. Maar terugkerende discussies zoals over genetische modificatie en E-nummers laten zien dat zo’n dialoog in de praktijk vaak uiterst moeizaam verloopt en maar al te vaak uitmondt in wederzijds onbegrip en irritatie.

Het uitgangspunt van deze conferentie is dat zo’n dialoog alleen kans van slagen heeft wanneer niet alleen ‘harde’ factoren als veiligheid en gezondheid op de agenda mogen komen. Ook de vaak als ‘zacht’ beschouwde zorgen over de invloed van voedseltechnologie op onze eetcultuur, identiteit, leefstijl en onderlinge relaties verdienen het gespreksonderwerp te zijn. Nu worden ‘zachte zorgen’ vaak van de publieke agenda geweerd. Als ze al worden (h)erkend, dan toch vooral als iets wat de individuele burger aangaat: bekommernissen die iedereen maar zelf moet op lossen en die niet onder de verantwoordelijkheid van wetenschappers, technologen of beleidsmakers vallen. Er staat echter wel een algemeen belang op het spel: het publieke vertrouwen in voedselinnovatie en in de betrouwbaarheid van de sector. De gevolgen van het negeren van zachte zorgen, kunnen dus wel degelijk ‘hard’ zijn.

Tijdens deze conferentie presenteren onderzoekers van het NWO-project Maatschappelijk Verantwoord Innoveren in Voedseltechnologie aan de hand van analyses van discussies tussen experts en consumenten welke zachte zorgen er nu zijn; hoe deze zich in de praktijk van alledag manifesteren; waarom het belangrijk is ze onderwerp van gezamenlijk gesprek te maken; en wat daarbij vervolgens de dos en de donts zijn. Vervolgens geeft Annemarie Mol, laureaat van de Spinozapremie in 2012, haar visie op onze omgang met voedsel, en op de beperkingen daarvan.

Na deze presentaties gaat u zelf aan de slag in parallelsessies. Hierin gaan we op zoek naar manieren om deze zachte zorgen mee te nemen in de publieke discussie over voedsel en ze een plaats te gunnen op de onderzoeks- en beleidsagenda’s van voedseltechnologen en besluitvormers. Deze sessies worden begeleid door toonaangevende onderzoekers op het gebied van voedselcultuur.

Het programma wordt afgesloten met een reflectie op de dag van Michiel Kleerebezem.

Inschrijving

We kijken er naar uit u op 4 oktober te mogen ontmoeten! Deelname is gratis. U dient zich wel in te schrijven vóór 15 september via het online inschrijfformulier.

 

Praktische informatie

Locatie:

Felix Meritis
Keizersgracht 324
Amsterdam
T +31 (0)20 626 23 21

Contact

Dirk Haen: d.haen[at]maastrichtuniversity.nl
Petra Sneijder: petra.sneijder[at]wur.nl

 

Deze conferentie is mede mogelijk gemaakt door De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.