De geschiedenis van de Amsterdamse rijwielfabriek De Hinde

Naar aanleiding van de bijdrage over de fiets die ik met een collega schreef voor De Wereldgeschiedenis van Nederland heb ik de geschiedenis van de Amsterdamse rijwielfabriek De Hinde (1888-1899) uitgezocht en op een rij gezet. Het rijk geïllustreerde verhaal reconstrueert de achtergrond van de beide directeuren van de fabriek, geeft de beschikbare gegevens over de bedrijfsgeschiedenis en de geproduceerde fietsen en besteedt veel aandacht aan de opvallende nationale reclamecampagnes van De Hinde. Het artikel is gepubliceerd in Het Rijwiel (2018) nummer  2.

De Hinde pp 22-23Hinde geschiedenis p1